Düzen ve stil

Çitten binalara olan mesafe için gereksinimler: kurallara ve düzenlemelere tam bir genel bakış

Çitten binalara olan mesafe için gereksinimler: kurallara ve düzenlemelere tam bir genel bakış

Bir çit inşa etmeyi planlarken, bir banliyö bölgesinin herhangi bir sahibi sadece topraklarının maddi sınırlarını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda mülkiyeti yoldan geçenlerin boş ilgi alanlarından ve davetsiz misafirlerin mülkiyeti girişimlerinden de korumaya çalışır. Bu nedenle, alanın planlanması aşamasında, sorumluluk ile ele alınması gereken kilit noktalardan biri çit ve bina arasındaki mesafedir. Bir ev, mevcut mevzuatla çelişmeden çitin hangi mesafede inşa edilebileceği, normların nasıl yorumlanacağı, arazi tahsislerinin koşullarına uyarlanmasıyla daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır..

içerik

Eskrim planlaması için bina kodları

Birçok kır evi sahibi, mülklerinin etrafına sadece kendi görüşlerine odaklanarak çitleri yerleştirmektedir. Ancak böylesine ihmalkar bir yaklaşım, bazen sadece mahkemede çözülmesi gereken her türlü sıkıntıya yol açabilir..

Özel gelişim koşullarında nesneler arasındaki mesafeler iki ana belge ile düzenlenir:

 • SNiP – inşaat normları ve kuralları. Planlama prosedürünü belirler ve özel kalkınma için proje dokümantasyonu hazırlama prosedürünü tanımlar.
 • Yeni binalara ilişkin mevzuat.

Çit montajını düzenleyen yasal belgelerin öncelikle sağduyu ile yönlendirilmeye teşvik edildiği anlaşılmalıdır. Standartlarda verilen parametreler ve gereksinimler belirli faktörler tarafından belirlenir..

Nesneler arasındaki mesafeyi belirleme

Çatışma durumlarının olasılığını önlemek için, bir sitede bina tasarlarken ve çitten ne kadar uzakta olmaları gerektiğini belirlerken, genel kabul görmüş standartlara odaklanmaya değer

Her şeyden önce sevdiklerinizin sakinliği

Siteye nesnelerin yerleşimini planlarken mevcut standartlara bağlı kalarak, kendinize ve sevdiklerinize huzur ve rahatlık sağlayacaksınız

Binanın yapımını mevcut standartlara yönlendirirken, kendinizi birçok sorundan koruyacaksınız:

 • olası yangın olasılığını azaltmak;
 • oluşum hariç «arazi» komşularla çatışmalar;
 • teknik denetim ve devlet yangın denetiminin uyarı cezaları.

SNiP gereksinimleri

Saha tasarlanırken uyulması gereken zorunlu koşullar:

 1. Apartman ve çit arasındaki mesafe 3 metre olmalıdır.
 2. Bahçe kulübesi veya garaj gibi herhangi bir ek bina, çitin yakınına 1 metre mesafede tutularak monte edilebilir.
 3. Sahada hayvancılık için kümes hayvanları ve çiftlik binaları varsa, en az 4 metre mesafe muhafaza edilmelidir. Seranın düzenlenmesi sırasında, özellikle de ürünleri düzenli olarak organik gübre ile beslemeyi planlıyorsanız, aynı mesafe korunmalıdır..
 4. Hamam, sauna veya mini kazan dairesi gibi artan yangın tehlikesi ile karakterize edilen binalar, çitten 5 metre uzağa yerleştirilmelidir..

Ayrıca arsaya kron yayılan ağaçların varlığında kısıtlamalar vardır. Yeşil alanları sınıra yakınlaştırarak birkaç metre alandan tasarruf etmenin cazibesi, aynı düzenleyici belgelerin hepsi uyarıyor. Dış mekan çitinden yüksek ağaçlara olan mesafe en az 4 metre olmalıdır.

Bahçe elemanlarının yerleştirilmesi

Sahada orta boy meyve ağaçları dikmeyi planlarken, bunları dış çitten 2 metre mesafede ve bir metre uzakta çalılar dikmelisiniz.

Çizimin kenarına olan mesafeyi belirlerken, mesafenin gövdenin merkezinden hesaplandığını unutmayın. Bu nedenle, komşularının topraklarının aşırı büyümüş bir ağaç tacıyla gölgelenmesi ile ilgili iddiaları, sadece bitki mevcut SNiP’nin izin verdiğinden daha yakın ekilirse dikkate alınmalıdır..

SP 30-102-99

Binalardan çitlere olan mesafelere ilişkin SP 30-102-99 ve SNiP 30-02-97 yapı kurallarının ana hükümleri (büyütmek için resme tıklayın)

Binaları sınıra yakınlaştırmak, böylece avlu alanını veya ekim alanını arttırmak kesinlikle yasaktır. Standartlara uyulmaması, para cezası şeklinde idari cezalara ve dikilen çitin zorla sökülmesine neden olabilir..

Yangın Standartları

Caddeye bakan çitle olan mesafeye ilişkin gereksinimleri göz önüne alırsak, yukarıdaki hükümlere ek olarak, yangın güvenliği ile ilgili bir dizi kısıtlama dikkate alınmalıdır..

Minimum yangın mesafesi

İnşaatlarında kullanılan yapı malzemesinin türüne bağlı olarak sahadaki herhangi bir sermaye binası 3 kategoriye ayrılır.

Beton, betonarme, tuğla ve taş gibi tamamen yanmaz malzemelerden gelen binalar I-II derecesinde yangına dayanıklıdır. 6-8 metre mesafeyi koruyarak çitten yerleştirilmelidirler.

Metal kiremit veya oluklu mukavva gibi yanmaz malzemelerden yapılmış tavanlı çerçeve yapıları III dereceye kadar yangına dayanıklıdır. Onları dikerken, çitlere 10-12 metre mesafeyi korumak gerekir..

Ahşap yapılar ve ahşap çerçeveye dayanan binalar en savunmasızdır ve 4. derece yangına dayanıklıdır. Bu nedenle, ahşap elemanlar alev geciktiriciler içeren alev geciktiricilerle emprenye edilmiş olsa bile, çitlere olan mesafe en az 12 metre olmalıdır..

Bir konut binasından çitlere olan mesafe sadece özel hizmetlerden izin alındıktan sonra komşu arazilerin sahipleriyle karşılıklı ve belgelenmiş rıza ile azaltılabilir..

Sıhhi tavsiyeler

Bina ile çit arasındaki mesafeyi belirlerken, sıhhi standartları da indirmeyin.

Bu nedenle, düzeni gerekli iletişimleri toplamayı içeren artan yangın tehlikesi olan binalar için, çitlere olan mesafe 5 metre olmalıdır. Aynı zamanda, komşu konut binasına olan mesafe en az 8 metre olmalıdır. Dış çit ile aynı hamam arasındaki mesafeyi azaltmanın mümkün olduğu koşullar oluşturmak için uzmanlar, su bertarafı için bir kanalizasyon sisteminin kurulmasını şiddetle tavsiye eder..

Kimse komşu tuvaletin evine olan yakınlığından memnun olmayacak. Evet ve hayvancılık veya kümes hayvanı evleri için muhafazalar, atık suyun toprak katmanına boşaltılmasıyla ilişkili çok fazla endişeye neden olabilir. Bu nedenle, bu tür bir inşaatın çitine gerekli mesafe gözlense bile, komşu evden 12 metreye kadar bir mesafeye yerleştirilmelidir..

Binalar arasındaki mesafe gereksinimleri

Sahada, hayvancılık sundurmaları gibi bir sokak dolabı, çitten dört metre uzakta kurulabilir, ancak aynı zamanda komşu evden uzaklığı koruyabilir

Evin bitişiğindeki ek binalarda, yangın güvenliği standartlarına göre ayrı bir giriş sağlanmalıdır. Ancak, en uygun mesafeyi belirlerken, çıkıntılı mimari elemanların en büyük önemini alması gerekir: bir gölgelik, çatı, sundurma. Buna ek olarak, bir çatı eğimi düzenlenirken, sınırdan 1 m girintili olsa bile, avluya doğru yönlendirilmelidir. Bu standartlar her iki bitişik bölgede bulunan binalar için de aynı şekilde geçerlidir..

Çitin kendisi hantal bir yapı olabileceğinden, sınırdan evin tabanına olan mesafe ölçülmelidir..

Önemli bir nokta: çitin kalınlığı 10 cm’yi geçmezse, sınır çizgisinin ortasına güvenli bir şekilde yerleştirilebilir. Daha ağır ve daha hacimli bir kapalı yapı inşa ediyorsanız, çit sahip olduğunuz yere doğru kaydırılmalıdır. İzin verilen komşu bölgelerden «kapmak» çitin toplam kalınlığından sadece 5 cm.

Sıhhi girinti ile uyum konusunda, banliyö alanlarının birçok sahibi daha sadıktır. Ancak yine de, bunlar dikkate alınmalıdır, çünkü sahiplik şeklini değiştirirken veya araziyi satarken öngörülemeyen sorunlar ortaya çıkabilir.

Komşularla ilişkiler

Komşular arasında arazilerinin sınırları ve binaların üzerlerine yanlış yerleştirilmesi ile ilgili çatışmalar çok nadir değildir. Genellikle, iç çatışmalar daha sonra davaların temelini oluşturur.

Bu tür çatışmaların en yaygın nedenleri arasında:

 • çit çok uzun veya donuk;
 • çit komşu bölgeye doğru gidiyor;
 • çitin inşası sırasında, sitenin aydınlatmasını gözlemleme kuralları dikkate alınmadı, bunun sonucunda komşu alan gölgelendi.

Arazi kullanım kurallarına göre, komşu ev arazilerini ayırt etmek için ortak bir çit yeterlidir. Bu bölümler arasında bir yol geçtiğinde iki ayrı çit kurulur. Bu durumda, komşular arasında sağlam bir çit dikilmesine izin verilir.

Komşu evleri yakın yapıya yerleştirme

6-7 dönümlük küçük alanlarda iki-üç katlı evler inşa etmek için yaygın hareket, genellikle bölgenin gölgelenmesi nedeniyle komşular arasında bir çatışma nedeni olarak hareket eder.

Arsalar arasındaki sınırın yakınında inşa edilen yapı, yakındaki mülklerin topraklarını etkileyebilir. Ve komşu arazi parsellerinin çoğu sahibi bu etkiyi kabul edilebilir bulmuyor. Bu nedenle, binanın inşaatından önce, sadece ilgili kuruluşların yazılı iznini değil, aynı zamanda komşuların rızasını da almak daha iyidir..

Buna dayanarak, bir komşu binanın inşaatını sizden önce tamamladıysa, o zaman iyi bir şekilde, evinizi inşa etmeden önce geri çekilmeniz ve normal bir mesafeyi korumanız gerektiğini belirtmek gerekir..

Çit Yükseklik Gereksinimleri

Birçoğu yanlışlıkla harici bir çitin resmi sözleşmeler olmadan inşa edilebileceğine inanıyor. Aslında, bina zarflarının boyutları ile ilgili olarak, yapı kuralları çoğunlukla tavsiye edilir..

Dış çitlerin imalatında kullanılan malzeme bina kodları ile düzenlenmemiştir. Ayrıca, çitin destek direkleri arasındaki mesafe kesinlikle düzenlenmemiştir..

Tuğladan yapılmış destek direkleri ile çit

Çitin destek direkleri arasındaki boşluk, yapının montaj teknolojisine ve belirtilen güç parametrelerine göre belirlenir.

Çitler iki türe ayrılır:

 • bitişik toprak arsaları arasındaki çitler;
 • araziyi ortak alanlardan ayıran çitler.

Çit yüksekliği, «seyir» ve komşu bölümleri çizen çitin yüksekliği iki farklı şeydir. İlk durumda, herhangi bir yükseklikte bir çitleri güvenle dikebilirsiniz. Ana şey, çitin her iki tarafta estetik bir görünüme sahip olması ve sokağın mimari topluluğuna uyumlu bir şekilde uymasıdır..

Kısıtlamalar sadece insanlar için tehlikeli olabilecek unsurların kullanımına uygulanır. Bunlara dikenli tel dahildir. 1,9 metre yükseklikte askıya alınmalıdır.

Komşu bölümler arasındaki eskrim söz konusu olduğunda, SNiP’ler bu konuda daha doğrudur: çitin yüksekliği bir metre içinde olmalıdır. Ve sınırları işaretlemek için, gölgeleme oluşturmayan ve toprak yüzeyi üzerinde hava değişimine müdahale etmeyen çitler kurabilirsiniz. Bu, korumanın alt kısmının iyi havalandırılması gerektiği anlamına gelir. En iyi seçenek bir kazık çit, kafes çit veya zincir bağlantı çit, ama sadece bir kalkan çit veya kazık çit gibi sürekli bir levhadan yapılmış bir çit değil.

Onların bonsai çit

Ayrıca, kafes ve dövme elemanlarla takviye edilmiş çit çitlerinin, komşu bölümler arasındaki sınırları işaretlemesine izin verilir.

Ancak, kalıcı bir çit dikmek için izin alınması gereken bazı durumlar vardır. Aşağıdaki durumlarda onay gerekecektir:

 • alanın kamuya açık bir bölgede ve mimari anıtlarla korunan bir alanda sınırlanması;
 • gerekirse, istinat duvarına 2,5 metre yüksekliğe ulaşan bir çit dikin.

Sitenizin sınırları henüz devlet kadastro planına dahil değilse, kalıcı bir çit dikmek için acele etmeyin.

Tabii ki, arazi parsellerinin o kadar küçük olduğu, alanlarının binaların karşılıklı yerleşimi için tüm normlara uymasına izin vermediği durumlar vardır. Bu durumda, tüm incelikleri ve nüansları bilen BTI uzmanlarının hizmetlerini kullanarak sorunu çözebilirsiniz. Aksi takdirde, ihtilaf durumunda avukatları cezbetmek zorunda kalacaksınız..

Video klip: sitenin GOST uyarınca düzenlenmesi

logo

Leave a Comment